Patirtys ir idėjos

Svajones verčiame pasiekimais


Supervizija

 

Profesionali supervizija socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, socialinio darbuotojo padėjėjams, medicinos srities darbuotojams, verslui, asmeniniam bei profesiniam augimui:

  • Individuali supervizija;
  • Grupinė supervizija
  • Komandos supervizija;
  • Organizacijos supervizija.


Artimiausia grupė - nuo rugsėjo 18 d., 16 ak. val. kaina tik 160 eur!


Superviziją veda Sertifikuota supervizorė Nomeda Černevičiūtė Jerochova, baigusi Profesionalios supervizijos studijas Vytauto Didžiojo universitete. Vedamos supervizijos atitinka ANSE standartus. Išduodami atestacijai tinkantys pažymėjimai.

Supervizija gali vykti ir tik jūsų įstaigos darbuotojams. Susisiekite ir aptarsime jums rūpimus klausimus!

Esu Sisteminės teorijos atstovė, savo darbe taip pat remiuosi Motyvacinio interviu ir Interakcijos metodais. Jeigu jums artimas požiūris, jog dalykai tarpusavyje susiję ir niekas nevyksta be reikalo - susitikime supervizijos procese!


Kaip pasirinkti supervizijos formą?

Individuali supervizija - jeigu grupės supervizijoje jaučiatės susikaustę, jums sunku išsakyti savo mintis, nedrąsu reflektuotis gilesnes patirtis, norisi pasislėpti, atsiriboti, kyla baimė, kad jūsų nesupras, nesijaučiate pasiruošę kalbėti apie savo patiriamus iššūkius grupėje, rekomenduoju rinktis individualią superviziją. Jos metu visas laikas bus skiriamas tik jūsų klausimams ir patirtims, būsite tik dviese su supervizore be kitų žmonių. Individuali supervizija gali padėti labiau atsiverti jei jaučiate, kad esate uždaresnė asmenybė. Individualių supervizijų laikas rezervuojamas pagal jūsų poreikius, tai padaryti galite paskambinę tel. +37069355124 arba parašę mums el. paštu patirtysiridejos@gmail.com

Grupės supervizija - šio formato supervizijoje paprastai susitinka skirtingų įstaigų darbuotojai, todėl atsiveria galimybės pasidalinti ir išgirsti kitų sričių ir įstaigų darbuotojų patirtis, gauti kitų dalyvių grįžtamąjį ryšį, patirti ir pabūti bendrystėje su kitais savo lauko specialistais, pateikti savo klausimą ar temą grupės diskusijai. Kvietimai į atviras supervizijos grupes skelbiami čia ir mūsų Facebook.

Komandos supervizija - šis formatas orientuotas į konkrečios, t.y. jūsų, komandos patiriamus iššūkius ir kylančius klausimus. Komandos supervizijoje jūs analizuojate ir sprendžiate tik sabo vidinius klausimus, neišeinant už komandos ribų. Komando supervizija naudinga tada, kai jūsų komanda patiria iššūkių, su kuriais sudėtinga išbūti ar juos spręsti, kai į komandą ateina naujas narys arba atvirkščiai, kas nors išeina, taip pat tokiais atvejais, kada komandoje jaučiama trintis, neaiškios kompetencijų ar pareigybių ribos, išsiskiria nuomonė dėl konkrečių atvejų, jaučiate, kad komanda susiskaldžiusi, sunku priimti sprendimus, rasti kompromisus, nebėra komandinio darbo ir bendrystės jausmo.

Organizacijos supervizija - tai laikas, skirtas konkrečiai, t.y. jūsų, organizacijai spręsti vidinius klausimus, profesinių santykių iššūkius, užstrigusias situacijas, ieškoti sprendimų kaip dirbti efektyviau, norint pagerinti organizacijos mikroklimatą, išaiaiškinti ir sudėlioti pareigybių ribas, analizuoti ir reflektuoti savo patirtis, spręsti organizacijos lygmeniu kylančius konfliktus, neaiškumus, ginčus, reflektuoti ir giliau suvokti savo, kaip atskiro organizacijos nario patirtis, norint suvokti save visos organizacijos kontekste ir t.t.


Metodinių leidinių ir knygų sudarymas

Profesinėje veikloje atradote ar sukūrėte veiksmingų metodų? Vykdote unikalią, inovatyvią veiklą? Jūsų įstaiga turi ilgametę veiklos patirtį? Jaučiate, kad norite pasidalinti gerąja patirtimi? Turite idėjų ir ieškote partnerių jų įgyvendinimui? Radote savo profesijoje nišą? Pats laikas visa tai paversti metodiniu leidiniu! Norite įteikti savo partneriams originalią dovaną? Jūsų įstaigą reprezentuojanti e-knyga (e-book) yra puikus pasirinkimas. Netrukus pristatysiu jau antrąją savo autorinę Metodinę-praktinę priemonę socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams, gimusią iš ilgametės profesinės ir metodinės praktikos. Rekomenduoju savo profesinę patirtį skleisti šiuo patogiu ir specialistams lengvai prieinamu būdu, kuris leidžia ne tik Jūsų kolegoms susipažinti su Jūsų įstaigos vykdoma veikla bei naudojamais metodais, bet ir papasakoti Jūsų įstaigos kelią, kurį nuėjote tobulėdami ir gerindami paslaugų kokybę. Susisiekite su manimi ir aptarsime visas sąlygas. 

Kaip viskas vyksta? Jeigu Jūs jau turite rankraštį ar bent dalį jo, užtenka jį suredaguoti ir paversti patraukliu tekstu. Tam, kad knyga ar metodinis leidinys būtų patrauklūs skaitytojui, aš Jums patarsiu stiliaus ir sandaros klausimais - kartu sukursime patrauklią istoriją. Jeigu Jūsų knyga ar metodinis leidinys dar neužrašytas - neturite tam laiko ar nežinote nuo ko pradėti - pradėsime nuo idėjos aptarimo ir knygos struktūros. Abiem atvejais aš būsiu su Jumis visą laiką tol, kol į rankas paimsite savo knygą! Galiu tarpininkauti perduodant knygą leidyklai. O jei leidyklos paslaugomis naudotis neketinate, užteks sutvarkytą rankraštį perduoti į spaustuvę arba paruošti jo elektroninį variantą.

Ar knyga/metodinis leidinys bus aktualus? Manote, kad visa tai bus niekam nenaudinga ar neįdomu? Bijote, kad niekas neskaitys? Manote, kad neturite ko papasakoti? Atrodo, kad profesijoje viskas kitiems jau žinoma? Galiu Jus nuraminti, kad absoliutas neegzistuojaŽinau ne vieną puikią įstaigą, kuri turi unikalią darbo su klientais patirtį, sėkmingai integruoja ir vysto inovatyvius darbo metodus, tačiau mano, kad kitiems tai neįdomu. Visiška netiesa! Socialinis darbas Lietuvoje yra labai jauna profesija, kurioje dar tiek daug esame neatradę. Lankydamasi įvairiose Lietuvos socialines paslaugas teikiančiose įstaigose pastebėjau, kad vieni apie kitus (ir jų vykdomą veiklą) žinome labai nedaug. Jūsų geroji patirtis - taip pat ir nueitas kelias į ją - yra tokie vertingi kolegoms, kad jei kiekviena įstaiga išleistų po metodinį leidinį, tai būtų nuostabiausias informacijos sklaidos metodas, kada nors panaudotas mūsų profesijos lauke! Pradėkime rašyti jau dabar!

Koks knygos ar metodinio leidinio formatas labiausiai tinkamas? Jeigu norite leisti Metodinį leidinį, padėsiu nuspręsti ar tai daryti popieriniame variante ar PDF formatu, kuris yra itin patrauklus šiuolaikiniam skaitytojui dėl to, kad knygos nereikia niekur nešiotis, ja galima naudotis kompiuteryje ir pasiekti bet kurioje vietoje - namuose, darbe ar kelionėje. Knygos sudarymas yra individualus darbas, todėl susisiekite su manimi ir aptarsime visas sąlygas.

Ar būtina leidykla? Ne, knygą ar metodinį leidinį galima išleisti ir parduoti be leidyklos pagalbos. Tačiau pirmiausia ji turi būti užrašyta. Tuomet... pradėkime jau šiandien! 

Kas yra e-knyga (e-book)? Tai Jūsų įstaigą reprezentuojanti spalvota elektroninė PDF formato knyga, kurią Jūsų klientai ir partneriai gali pavartyti bet kokiame įrenginyje, pvz. telefone, planšetėje, kompiuteryje ir t.t. E-knyga yra sumaketuota taip, kad ją būtų galima atspausdinti ir naudoti popierinį jos variantą. E-knyga taip pat gali būti ir metodinis leidinys, Jūsų įstaigos sukūrimo ir veiklos istorija, Jūsų įstaigos veiklos pristatymas, pagrindinės Jūsų įstaigos veiklos gairės ir pan. E-knygos panaudojimas yra labai platus. Be to, e-knyga bus matoma internete ir padidins Jūsų įstaigos žinomumą klientų tarpe. E-knyga - tai reprezentatyviai pateikta informacija apie Jūsų įstaigą. Susisiekite dėl e-knygos sudarymo.

Siekiant apsaugoti Jūsų intelektinę nuosavybę, visais atvejais yra pasirašomos Darbų atlikimo ir Konfidencialumo sutartys. Jokia su Jumis ar Jūsų leidiniu susijusi informacija nebus perduodama tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

Susisiekite dėl knygų bei metodinių leidinių sudarymo ir aptarsime Jus dominančius klausimus.